ДАЙК

ДАЙК

ул. Любен Каравелов 13
Пловдив,
България
24.7392861000001
42.1391939
UserLikes
Име: ДАЙК
Адрес: Пловдив, ул. Любен Каравелов 13
Телефони: text to imagetext to image
Уеб сайт: http://www.daik.dir.bg
E-mail: text to image
Отрасъл: Програмни продукти
Дейност:

Разработва програмни продукти за автоматизирани текстови финансови анализи.

Ключови думи: мениджъри, одитори, счетоводители, инвестиционни посредници, кредитни институции

Услуги

  • Производствена програма


    С помощта на математически методи дава възможност да се оптимизира производствена програма (дневна, седмична, десетдневна, месечна, тримесечна, годишна), с цел постигане на максимална печалба, както и намаляване обема на незавършеното производство и влаганите оборотни средства.

    След всичко изброено по-горе, още няколко думи за фирмата и предлаганите от нея продукти. Сътрудничеството между нас продължи и след преструктурирането на “Химимпорт” АД и създаването на Счетоводна къща “Химимпорт Консулт” ООД. В момента в своята работа използвам над 20 продукта на фирма ”Дайк”, като всички те имат няколко общи неща - удобни за работа, издържани от методическа гледна точка, предлагат добре оформена за отпечатване информация, дават възможност да се вземат полезни за управлението на анализираната фирма решения.

    И последно, но не по важност, бих желал да подчертая изключително коректните и точни взаимоотношения с фирмата доставчик - точен сервиз, постоянно обновяване на предлаганите продукти, периодично представяне на нови продукти на фирмата и разбира се незабавно отзоваване при възникнал проблем.

 

Открийте ни в Google+